Bilgehan Makina Sanayi Ltd
Türkçe English Türkçe English Twitter Facebook Twitter Facebook Türkçe English Twitter Facebook
     KAVİTASYON ONARIMI ::
KAVİTASYON NEDİR?

Kavitasyon, sıvı akışkan içinde  bir  takım  boşlukların  veya  kabarcıkların  oluşumunu  ifade eden fiziksel bir olgudur. Kavitasyon, su veya herhangi bir sıvı akışkan içerisindeki hız artışı veya bu akışkan içerisinde hızlı hareket eden herhangi bir cisim nedeni ile oluşan faz değişim olayıdır. Bernoulli prensibine göre akışkan içerisindeki hız artışı, basıncın azalmasına neden olur. Daha düşük basınç ise akışkan içerisinde daha düşük bir kaynama noktası anlamına gelir. Başka bir deyişle, basınçtaki azalma suyun kaynama noktasını ortam sıcaklığına kadar düşürebilir. Bu durumda, içinde subuharı ve erimiş gazlar bulunan, hava kabarcıkları içeren bir tür soğuk kaynama meydana gelir. Bu olaya kavitasyon ismi verilir.
Bir akışkan akımı ortamının herhangi bir yerindeki basınç, akışkanının buharlaşma basıncına kadar düşecek olursa, basıncın düştüğü bu yerdeki akışkan buharlaşacak ve akışkan akımı içersinde içi dolmuş su buharı ile dolu olan çok düşük basınçlı (vakumlu) hacimcikler meydana gelecektir. Meydana gelen düşük basınçlı hacimciklerin içersinde bulunan su zerrecikleri, vakumlu hacimciklerin etrafındaki yüksek basınçlı akışkanın dalgalanmasına uyarak basıncın azalıp-çoğalması ve vakumlu hacimciklerin sık sık ve süratle büzülüp-genleşmeleri ve yer değiştirmeleri ve birleşip-ayrılmaları yüzünden, malzeme üzerine ses hızına yakın bir hızla çarpacaklardır. Sıvının buharlaşması-yoğunlaşması çevrimi saniyede 300-400 kez olmakta ve lokal olarak 4000 bara kadar ani basınç yükselmeleri meydana gelmektedir. Vakumlu hacimciklerin su zerreciklerinin ses hızına yakın bir hızla ve milyonlarca defa malzeme üzerine çarpmaları sonunda malzeme yüzeyinde önce bir karıncılaşma, pürüzlenme ve daha sonra da küçük küçük oyukçuklar meydana gelecektir. Malzeme yüzeyinde meydana gelen bu küçük oyukçuklar aynı olay nedeni ile zamanla büyüyüp derinleşecekler ve bir müddet sonra da malzeme adeta süngerleşecektir. Malzemenin süngerleşen kısımları zayıflayacağı için koparak yok olacak ve kavitasyon olayı tahribatı ilerleyip gidecektir.

 

KAVİTASYON NELERE YOL AÇAR

Kavitasyon olayının meydana gelmesi sonucu şu zararlı etkiler görülebilmektedir
i. Türbin ayar kanatları arasında ve türbin rotoru kanatları arasında çok düşük basınçlı  (vakumlu) hacimcikler meydana gelmesi ile enine kesit daraldığı için debi azalmakta ve dolayısıyla da güç düşmektedir.
ii. Kavitasyon olayı sonucu meydana gelen vuruntu ve darbelerle salınımlar bir enerji yuttuğu için güç kaybı olmakta ve türbin randımanı % 10 - % 20 kadar azalmaktadır.
iii. Kavitasyon olayı tahribatına uğrayan yerlerde malzeme yüzeyi önce parlaklaşıp pürüzlenmekte daha sonrada malzeme yüzeyinde küçük pek çok oyukçuklar meydana gelmektedir. Bu küçük oyukçuklar, yine kavitasyon olayı nedeni ile zamanla büyüyerek derinleşmekte ve belirli bir işletme süresi sonunda da malzeme yüzeyi adeta süngerleşmektedir. Yüzeydeki süngerleşme miktarı arttıkça malzeme koparak yok olmakta ve kavitasyon olayının tahribatı ilerleyip gitmektedir.
iv. Kavitasyon olayının meydana gelmesi sonucu türbin rotorunu, dengelenmemiş radyal hidrolik kuvvetler etkilediği için türbin rotoru ile birlikte komple türbin-generatör şaftında titreşimler ve salınımlar meydana gelmektedir. Meydana gelen bu titreşimler ile salınımlar, türbin-generatör ünitesinin klavuz yataklarının bozularak kullanılmaz hale gelmesine ve hatta türbin-generatör ünitesinin taşıyıcı yatak köprüsü ayaklarının oynamasına ve bu yüzden türbin-generatör ünitesinin komple döner kütlesinin dengesinin bozulmasına neden olabilmektedir.

 

Dolayısıyla; kavitasyona uğrayacak olan çark kanatlarının belirli periyotlarla  revizyona alınması, kaynak elektrotlarla aşınan ve delinen yerlerin doldurulması, taşlamaların yapılması ve böylece türbin teçhizatının rehabilitasyona alınması izlenecek en iyi yöntemdir.

 

KAVİTASYON ONARIMI NASIL YAPILIR.

Kavitasyon onarımı aşağıdaki sıra izlenerek yapılır.

 1. Türbin çarkının üreticisinin belirlediği WPS "Kaynak Yöntem Şartnamesi” ya da daha basit anlamıyla "kaynak talimatı” kaynakçılara hangi kaynak detayını ne şekilde ve hangi parametreler ile kaynatacağını açıklayan dokümandır’’ temin edilir.
 1. Eğer WPS yok ise  WPS çalışmaları yapılır. Bu kapsamda;
 2. Öncelikle türbin gövde ve kanatlarının malzeme tespiti yapılır. Bu kapsamda gövde ve kanattan alınan numuneler spektral analiz cihazları ile teste tabi tutulur ve malzeme kaliteleri tespit edilir.
 3. Bu malzeme kalitesine uygun parçalar temin edilir. Bunlar hazırda yoksa test numuneleri döküm olarak elde edilir.
 4. Bu malzeme kalitesine uyabilecek kaynak metodu ve kaynak elektrotu mühendislik çalışması ile tespit edilir.
 5. WPS te belirtildiği şekilde kaynaklar yapılır ve sonrasında yapılan testlerin doğrulamak için PQR''Kaynak Prosedürleri'' yapılan kaynak yönteminin doğruluğunu teyit etmek, uygulamada test edilemeyen mekanik değerleri test etmek ve sonuçlarını raporlamak için kullanılan bir dizi test ve kontrolü içerir. Yapılan test sonuçlarının uygun çıkması durumunda, PQR (WPAR) hazırlanırken kullanılan değerler baz alınarak kaynak talimatları (WPS) hazırlanarak uygulamada kullanılır. Kaynak prosedürü hazırlanırken en yaygın olarak kullanılan standart "EN ISO 15614 Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması – Kaynak prosedürü deneyi” standardıdır. Bunun yanında Asme IX, AWD D1.1 ve AWS D1.2 de yoğun kullanılan standartlardır.

Kaynak işlemini yapacak kaynakçılar bu iş için belirlenen WPS lere göre sertifikalandırılır. Bu kapsamda numuneler kaynatılır ve bunlara ait testler akredite kuruluşlarda makro ve fiziki testere tabi tutulur. Tüm bu testleri geçen kaynak personeli artık kaynak işlemi için hazırdır.

 

Santralde yapılacak işler :

 1. Gerekirse personelin normal ortamda çalışmalarını sağlamak için ayar kanatları % 100 açılır
 2. Emme borusuna iskele kurulur.
 3. Kaynak makinası için elektrik tesisatı , taşlama için hava hattı çekilir.
 4. Kaynak ve taşlama esnasında oluşacak zehirli havanın tahliyesi için hava tahliye sitemi kurulur
 5. Kaynak işlemindeki ısıtma için rezistans sitemi kurulur.

 6. Tüm kaynak ve taşlama işlemleri bitirilir. Bu esnada çarkların ve gövdenin yapısının orijinal halinin korunması olmazsa olmazlardandır. Bunun için yapıya uygun mastarlar kullanılır. Son aşama  tahribatsız muayene yöntemleri (ultrasonic test, manyetik test, penetrant vs) uygulanarak yapılan işlemlerin doğruluğunun tespitidir.. Son olarak ta vibrasyon testlerinden sonra türbin devreye alınır.

 

NEDEN KAVİTASYON ONARIMINDA BİZİ TERCİH ETMELİSİNİZ ?
Kavitasyon onarım işleri mühendislik hizmetleri gerektirmektedir. Bu konuda donanımlı makina mühendislerimizle hizmet veriyoruz.
Kavitasyon onarım için yeterli ve doğru ekipmana sahip olunmalıdır. Kavitasyon işine has havalı tip ve elektrikli taşlama makinalarımız, uygun kaynak makinalarımız, resistans sistemlerimiz  ve hava tahliye sistemlerimiz ile hizmet veriyoruz.

Kavitasyon onarım işlemini yapacak personelin yeterli ve tecrübeli olması gerekmektedir. Kavitasyon onarım işleri çok kısa sürelerde yapılmalıdır ki türbin hemen devreye alınsın. Bu bağlamda vardiyalı çalışmayı ve yoğun mesai yapacak personel gerekmektedir. İşe başladığımız andan itibaren yoğun mesai yapılarak iş bir an önce bitirebilecek yeterli personelimiz bulunmaktadır.

Kavitasyon kaynak ve taşlama işi dar bir ortamda yapılacağından kaynakçıların bu çalışma ortamına alışkın olması gerekmektedir. Bu konuda onlarca iş bitirmemiz mevcuttur. Bazıları aşağıdaki gibidir:
-Hirfanlı HES
-Karakaya HES
-Kesikköprü HES
-Hasan Uğurlu HES
-Altınkaya HES
-Sarıyar Hasan Polatkan HES

Ayrıntı için tıkla !!!
KAVİTASYONA UĞRAMIŞ YER 1
Ayrıntı için tıkla !!!
KAVİTASYONA UĞRAMIŞ YER 2
Ayrıntı için tıkla !!!
KAYNAK 1
Ayrıntı için tıkla !!!
KAYNAK 2
Ayrıntı için tıkla !!!
KAYNAK 3
Ayrıntı için tıkla !!!
KAYNAK DOLGU 1
Ayrıntı için tıkla !!!
KAYNAK SONRASI TEST
Ayrıntı için tıkla !!!
PQR-WPS-WPQ
Ayrıntı için tıkla !!!
PQR-WPS-WPQ2
Ayrıntı için tıkla !!!
TİRBÜN VE ÇARK RESİMLER 1
Ayrıntı için tıkla !!!
TİRBÜN VE ÇARK RESİMLER 2
Ayrıntı için tıkla !!!
TİRBÜN VE ÇARK RESİMLER 3
Ayrıntı için tıkla !!!
TİRBÜN VE ÇARK RESİMLER 4
Ayrıntı için tıkla !!!
TİRBÜN VE ÇARK RESİMLER 5
Ayrıntı için tıkla !!!
Taşlama 1
Ayrıntı için tıkla !!!
Taşlama 2
Ayrıntı için tıkla !!!
Taşlama 3
Ayrıntı için tıkla !!!
Taşlama 4
    Copyright © 2020 BİLGEHAN MAKİNA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. Tüm hakları saklıdır. Adana Web Tasarım